Ankara Boşanma Davası Avukatları

Ankara Boşanma Davası Avukatları

Ankara Boşanma Davası Avukatları,Anlaşmalı Boşanma Davası 1 Yıl, Anlaşmalı boşanma davası için 1 yıl şartı aranmaktadır. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Bunlardan bir tanesi çekişmeli bir diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası 1 Yıl

Anlaşmalı boşanma davası çok daha kısa sürede sonuçlanabildiği için pek çok kişi anlaşarak boşanma yoluna gidiyor. Fakat anlaşmalı boşanmanın söz konusu olabilmesi için en az bir yıldır evli olunması gereklidir.

1 yıldan az evli olan kişilerin anlaşmalı şekilde boşanabilmesi mümkün değildir. 1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişiler protokol hazırlayarak aile mahkemesine başvurması gereklidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar hakkında çiftlerin verdikleri ortak kararlar yer almalıdır. Ayrıca bu protokole her iki taraf da imza atmalıdır.

Anlaşmaya varılmayan tek bir konu olması durumunda dahi anlaşmalı değil çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için ortak olarak alınması gereken kararlar şu şekildedir:

  • Çocuğun velayeti,
  • Mal paylaşımının ne şekilde yapılacağı,
  • Tazminat ve nafakaya ilişkin kararlar.

Boşanma Davası 3 Yıl Ayrı Yaşama –Ankara Boşanma Davası Avukatları

3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açabilmenin şartlarının neler olduğu TMK 166. Maddesinde belirtilmiştir. Bir eş boşanmak istiyorsa ortada boşanmaya neden olacak bir sebep olmalıdır. Bu boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel boşanma sebeplerinden bir tanesi ise 3 yıl ayrı yaşamadır. Bu üç yıllık süre boyunca eşler zaman zaman bir araya gelmiş olabilir. Fakat bu durum müşterek hayatın kurulmuş olduğu anlamı taşımaz ve yine de bir boşanma sebebi olabilir.

Boşanma Davalarında Tazminat –Ankara Boşanma Davası Avukatları

3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanmada tazminat da söz konusu olabilir. Boşanma davalarında tarafların kusurlarına göre tazminat hakkı da doğar. Eşlerden birisi diğerine göre daha kusurluysa tazminat ödemesi gerekebilir. Örneğin bir eş 3 yıl boyunca eve hiç gelmemişse ya da çocuklar varsa ve onlar ile hiç ilgilenmemişse diğer eş tazminat talebinde bulunabilir. Ne kadar tazminat ödenmesi gerektiği ise kusur oranına ve tarafların ekonomik koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Boşanma Davasında Zorla Getirme

Zorla getirme boşanma davalarında söz konusu olan bir durum değildir. Boşanmak isteyen kişiler iki farklı şekilde boşanma davası açabilirler. Bu boşanma davalarından bir tanesi anlaşmalı bir diğeri ise çekişmeli boşanma davalarıdır.

İki dava türü için de davalı ya da davacıyı zorla getirme gibi bir şey yoktur. Yalnızca anlaşmalı boşanma davalarında dava sürecinin daha hızlı bitmesi için çekişmeli boşanma davalarında ise sonucun lehe olması için duruşmalarda bulunulması önemlidir. Davalı mahkemeye gitmezse ne olur sorusunun cevabı davaya göre değişebilse de her türlü mahkeme sürmeye devam eder.

Boşanma Davalarında Tanıkların Dinlenmesi

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar birbirileri ile anlaşmaya vardıkları için bir tanığa da gerek yoktur. Fakat çekişmeli boşanma davalarında tanıklar önemli roller oynayabilir.

Hakim tanıklara ne sorar konusunda söylenebilecek şey çekişmeye neden olan konunun açılığa kavuşturulabilmesi için gerekli olan sorulardır. Bu tanıkların dinlenmesinin ardından çiftlerin boşanmalarına ilişkin karar verilir. Tanıkların davaya gelmemesi durumda da dava sürecinin uzama ihtimali oldukça yüksektir.

Boşanma Davası Avukatları

Boşanma avukatı, hukukun bölümlerinden medeni hukuka bağlı aile hukuku davalarına giren kişidir. Boşanma avukatı tabiri halk arasında verilen bir isimdir. Hukuki anlamda boşanma davası avukatı ya da boşanma avukatı diye bir tabir yoktur.

Aile avukatı tabiri en çok kullanılan tabirdir. Boşanma davası süresince eşler oldukça zor zamanlardan geçerler. Bu zorlu süreçte oldukça zarar görürler, yıpranırlar. Bu zararı ve yıpranmaları da aza indirmek için hukuki anlamda bir destek gerekir.

Boşanmak isteyen eşlerin derdini aile avukatı dinler. Aile avukatı, eşlerin derdini dinledikten sonra davaya hazırlık yapar. Boşanma davası açılırken gösterilecek boşanma sebebinin ne olacağına karar verir. Her boşanma davasının kesinlikle bir sebebi olmalıdır. Eşler, sebepsiz yere boşanamaz, hukuken bu mümkün değildir.

2019 Boşanma Davası Avukatı Ücretleri

Boşanma davası avukat masrafları, davanın niteliğine ya da vekil ile avukat arasındaki ortak karara göre değişkenlik gösterebilir. Boşanma davasının içeriği, 2 tarafın da boşanmak istemesi, çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi konular derine indikçe boşanma davası avukatının aldığı ücret de artar. Fakat, 2019 yılı itibari ile bir boşanma davası avukatı ücreti 2800 TL’den 7300 TL’ye kadar yükselmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN