Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma eşlerin evlilik birliğini sürdürmek istememeleri ve boşanmaya dair bütün hususlarda uzlaşma ortamında olmaları neticesinda aralarında yapacakları bir boşanma protokolü ile boşanmaları manasına gelmektedir. Eşlerin boşanmaya dair hususlarda uzlaşma ortamında olmadı halinde açılacak olan boşanma davası usul ve biçim doğrultuından “anlaşmalı boşanma davası” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler doğrultuından ilk olarak Medeni Kanun eşlerin anlaşmalı boşanabilmelerini belirli koşullara bağlamaktadır. Anlaşmalı boşanmanın koşullarının yerine getirilmemesi halinde eşler anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştiremezler.

Anlaşmalı Boşanma Nedir – Boşanma Koşulları Nelerdir

1- Anlaşmalı boşanma koşulları ortamında ilki eşlerin en az bir senelik vakit zarfında evli kalmış olmalarıdır. Bir senedan daha az vakitn evliliklerde eşler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadırlar. Evliliğin bir senesini doldurmuş olması halinde anlaşmalı boşanma koşulları amacıyla ilk koşul yerine getirilmiş olmaktadır.

2- Anlaşmalı boşanmanın koşulları ortamında en mühim koşul eşlerin boşanma hususlarının bütününde uzlaşma ortamında olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması uzmanlık isteyen husustur ve eşlerin bu boşanma protokolü hazırlanması bir boşanma avukatı ile yürütmeleri onların tek celsede boşanma gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır.

3- Anlaşmalı boşanma koşulları ortamında son koşul ise eşlerin boşanma davası duruşma gününde mahkeme salonunda hazır olmalarıdır. Bunun sebebi hakimin “anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi)” ortamında eşlerin vermiş oldukları beyanların doğruluğunu tekrar teyit etmek istemesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin duruşma gününde mahkeme salonunda olmaması anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesine namacıyla olacaktır. Bu amaçla boşanma davası duruşma gününde eşlerin orada olması kesinlikle lüzumludir.

Anlaşmalı olarak boşanma davası açacak olan eşlerin bu proseste alacakları hukuki destek onların 10 gün ile 2 ay arasında değişen bir vakitde boşanma gerçekleştirmelerine imkan sağlar. O amaçla eşlere boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir. Diğer yandan boşanma davası neticesinda yaşanabilecek olan hak kayıplarının önüne geçilmesi adına boşanma avukatı eşlere mutlak yarar sağlamaktadır. Boşanma avukatı tutulması mecburi olmasa bile lüzum en kısa vakitde boşanma lüzumse de hak kayıbı yaşanmaması adına eşlerin kendilerini savunacak en iyi boşanma avukatı doğrulusunda hukuki destek almaları onların lehine olan bir haldur.

Anlaşmalı Boşanma Dava Protokolü Nedir

Anlaşmalı Olarak boşanma gerçekleştirecek olan eşler doğrultuından 4721 sasenesi Türk Medeni Kanunu belirli koşulların yerine getirilmiş olmasını koşul koşmaktadır. Anlaşmalı boşanma koşulları olarak tabir edilen koşullara göre eşler en az 1 senelik vakit zarfında evli kalmış olmalı, boşanma ile alakalı bütün hususlarda uzlaşma ortamında olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları ve duruşma gününde mahkeme salonunda hazır bulunmaları lüzummektedir. Anlaşmalı boşanmanın koşulları ortamında en muhimi eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları aşamasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Protokolü (Sözleşmesi) Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması titizlikle üstünde durulması lüzumen bir namacıyladir ve anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) ortamında yapılacak küçük tefek sorunlar bile boşanma davasının reddi gibi bir hali meydana çıkarabilmektedir. Mesela eşlerin çocukların velayeti üstünde uzlaşma sağlamış olması ancak velayeti almayan ebeveynin çocuğu hangi koşullar altında ve hangi sık sık görebileceğinin belirlenmemiş olması neticesinda tam bir uzlaşmanın sağlanamadığından bahsedebiliriz. Bu gibi hallerde kimi vakit anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya da dönebilmektedir. O amaçla boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanırken eşlerin  bir boşanma avukatı doğrulusunda alacakları hukuki yardım onlara en kısa vakitde ve sıhhatli bir biçimde boşanabilmenin kapısını aralayacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanma ismimında kimi vakit eşler adliye etraflarında tespit edilen arzuhalciler aracılığı ile bu tür anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlatabilmektedirler. Ancak unutulmaması lüzumen bu tip hazır şablonla hazırlanmış boşanma protokolü (sözleşmesi)çok da sıhhatli olmayabilmektedir. Zira her evliliğin ortamında kendi dinamiklerini bulundurduğu düşünülürse her boşanma da ortamında kendi dinamiklerini barındıracaktır. O amaçla bu proseste bir hukukçu doğrulusunda destek alınması problemsiz bir boşanma vakitci geçirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu amaçla boşanma protokolü (sözleşmesi)  bir boşanma avukatı doğrulusunda hazırlanması önerilmektedir.

Boşanma protokolü (sözleşmesi)  bir boşanma avukatı doğrulusunda hazırlanması ile beraber eşlere lüzum en kısa vakitde boşanma olsun lüzumse de boşanmadan doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi olsun mutlak yarar sağlamaktadır. Boşanma avukatı doğrulusunda alıncak olan destek yardımıyla kişiler boşanmayı tek celsede boşanma olarak neticelendirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma vakitci ortamında eşler lüzum psikolojik lüzumse de sosyal yönden zorluklar yaşayabilmektedir. Bu amaçla boşanma vakitcinin en süratli biçimde atlatılması ehemmiyet arzeder. En süratli biçimde boşanma gerçekleşmesi adına bu aşamada yapılması lüzumen, eşlerin boşanma vakitci ortamında boşanmayı ilgilendiren bütün hususlarda uzlaşma sağlamasıdır. Eşlerin bütün hususlarda uzlaşma sağlaması halinde açılacak olan boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılır. Boşanma vakitı, en kısa vakitde evliliğin sonlandırılması adına açılacak olan boşanma davası ile alakalı olarak merak edilen hususların başında gelmektedir.

Anlaşma İle En Kısa Sürede Nasıl Boşanma Olur 

Boşanma vakitı doğrultuından belirleyici olan boşanma vakitci ortamında atılacak ismimların doğruluğu olmaktadır. Bu noktada eşlerin en süratli biçimde boşanmaları ve boşanmadan kaynaklanacak haklarının korunması adına boşanma avukatı tutmaları önerilir. Boşanma avukatı ile açılacak olan anlaşmalı boşanma davası, vakit olarak 2 3 ay ortamında evliliğin sonlandırılmasına imkan sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Ne Kadar Olur?

Boşanma davalarında, boşanma dilekçesi hazırlanması, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, boşanma sebebinin doğru belirlenmesi ve duruşmada etkin bir biçimde savunulması gibi  hususlar doğrultuından kişilerin sorun yaşamaması adına boşanma avukatı tutmaları mühimdir. Zira 2 3 ay ortamında neticelanabilecek bir boşanma davası, boşanma vakitci ortamında yapılacak olan sorunlar neticesinda çekişmeli boşanma davasına dönebileceği gibi boşanma davasının reddi gibi bir netice da meydana çıkarabilmektedir. O amaçla boşanma vakitı göz önünde bulundurularak bir boşanma avukatı ile bu proses yürütülmelidir.

Boşanma avukatı tutulmaması halinde boşanma vakitı daha uzun olabilmektedir. Mesela boşanma protokolünde her hangi bir halin atlanmış olması davayı bir ileri celseye atabilmektedir. Ya da öne sürülecek olan boşanma lüzumçesinin ispatının yapılamaması halinde anlaşmalı boşanma davası reddedilebilmektedir.

Anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi Medeni Kanun doğrulusunda belirli koşullara bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma koşulları olarak tabir edilen bu koşulların yerine getirilmemesi doğrultuların anlaşmalı boşanma gerçekleştirmesini engellemektedir. Anlaşmalı boşanma koşullarından birisi de eşlerin ikisininde duruşmalara katılmalarıdır. Eşlerin duruşmalara katılmaması anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceği manasına gelir.

Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır

Anlaşmalı boşanma davalarında hangi doğrultuın gelmediği anlaşmalı boşanma davasında değişik neticeler meydana çıkarabilmektedir. Mesela davacı doğrultuın anlaşmalı boşanma davasına katılmaması halinde dava bir ileri celsede atılırken, davalının anlaşmalı boşanma davası duruşmasına gitmemesi anlaşmalı boşanmanın reddine sebep olacaktır.
Anlaşmalı boşanma davalarında doğrultular mahkemeye gitmek zorundadırlar. Mahkemeye gitmeme anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine de namacıyla olabilmektedir. Bilindiği gibi anlaşmalı boşanma en kısa vakitde evliliğin sonlandırılabilmesi adına açılan boşanma davası türüdür. Bu noktada doğrultuların mahkemeye gitmemeleri neticesi çekişmeli boşanma davasına dönülmesi, doğrultular doğrultuından boşanma vakitının uzamasına namacıyla olacaktır. Diğer yandan boşanma davasının reddi kararlarında kişiler 3 sene ortamında tekrar boşanma davasını aynı amaçla açamamaktadırlar. O amaçla anlaşmalı boşanmalarda kişilerin mahkemeye gitmeleri lüzumir.

Medeni Kanun doğrulusunda anlaşmalı boşanmalarda mahkemeye iştirak edilmesi koşulu bulunuyor ve doğrultuların boşanmaya gitmemeleri gibi bir halde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki altyapının doğru kurulması kadar vakitcin doğru yürütülmesi de mühimdir. Bu bakımdan anlaşmalı olarak boşanacak olan çiftlerin ikisinin de duruşmalara katılmaları lüzumir.

Bu vakitci doğrultular bir boşanma avukatı ile yürüterek tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Bu sayede sadece bir kez anlaşmalı boşanmada mahkemeye katılarak boşanmanın en kısa vakitde gerçekleşmesi sağlanabilir. Boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması mecburi olmasa bile kişiler basit bir boşanma vakitci geçirilmesi adına  bir boşanma avukatı doğrulusunda hukuki destek alabilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları vakitcin doğru biçimde yürütülmesi ile 1 2 ay ortamında sonlandırılabilirken, Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır diyen kişilerin kişisel olarak yürütecekleri anlaşmalı boşanma davasında yapılacak sorunlar göz önüne alınırsa boşanma 7 8 ay da yapılabileceği gibi davanın reddi gibi bir hal da meydana çıkabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmayı ilgilendiren bütün hususlarda uzlaşma ortamında olması neticesi açılan boşanma davası türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu proseste merak edilen hususlardan birisi de anlaşmalı boşanmalarda tazminat nasıl alınır sorusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminata dair talepler amacıyla kişilerin boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önerilir. Aksi halde boşanma protokolü ortamında verdiği beyanlar temeldir ve kişiler tekrar tazminat talebiyle dava açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa vakitde evliliğini noktalamayı planlayan kişilerin bu proseste hak kayıbına uğramamaları mühim bir hususdur. O amaçla meşru hakların bilinmesi ve bu hakların korunması adına boşanma avukatı tutulması önerilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminat talebinde bulunacak kişiler doğrultuından tazminat, parasal ve manevi tazminat olarak değişiklik gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında parasal tazminat talep edecek olan şahıslar, evliliğin sonlandırılması sebebiyle parasal bir kayıp yaşayacak olan kişilerin bu kayıbının telafisi adına anlaşmalı boşanma davalarında parasal tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında parasal tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin bu proseste anlaşmalı boşanma protokolü ortamında tazminata dair taleplerini detaylı olarak açıklaması lüzumir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Maddi tazminat talep edecek kişilerin,boşanmayı getiren hadiseler ile alakalı olarak eşinden daha az kusurlu ve yada mükemmel olmalıdır. Bu halde kişi anlaşmalı boşanmalarda parasal tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında manevi tazminat talep edecek olan kişilerin ise karşı doğrultu doğrulusunda kişilik haklarına hücum olması lüzumir. Kişilik hakları hücumya uğrayan kişiler bunun manevi yönden tazmini amacıyla talepte bulunabilmektedirler. Boşanma davalarında lüzum parasal lüzumse de manevi tazminat talebinde bulunacak olan şahıslar amacıyla, anlaşmalı boşanma protokolü büyük ciddiye sahiptir. Zira boşanma protokolü ortamında kişilerin “bundan ileri bütün tazminat taleplerinden vazgeçiyorum” şeklinde bir beyan vermeleri halinde anlaşmalı boşanma davasında tazminat talep edilemediği gibi boşanma ardından 1 sene ortamında açılabilecek olan her hangi bir tazminat talebinden de geri ismim atılmış olunmaktadır.

O amaçla boşanma protokolü hazırlanırken boşanma avukatı doğrulusunda destek alınması önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin en merak ettikleri hususlardan birisi de anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmanın ehemmiyeti olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası zorlu boşanma vakitcinden eşlerin en kısa vakit içesinde kurtulmalarını sağlamaktadır. Eşler bir yandan en kısa vakit ortamında boşanma adına anlaşmalı boşanma davası açarken başka yandan boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını ve mümkün bir hak kayıbı yaşanmamasını da arzulamaktadır. Boşanma davası açmak istiyorum diyen kişilerin anlaşmalı boşanma davasında avukatı tutmaları mühim olmaktadır.
Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat
Anlaşmalı boşanma davası vakit olarak kısa olsa bile zor bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle bir hukukçu doğrulusunda destek almamaları boşanma vakitını uzatabileceği gibi anlaşmalı boşanmanın reddi gibi bir hal da meydana çıkarabilmektedir. O amaçla anlaşmalı boşanma davasının en sıhhatli biçimde ilerlemesi adına kişilerin boşanma avukatı doğrulusunda hukuki destek almaları önerilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN